October 3, 2023

Požádali jsme ChatGPT, aby sepsal firemní HR politiku – a výsledky byly slibné

    <classe étendue=VideoFlow/Shutterstock” src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/1ms1mjghKghFs.MvmWTn8g–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTYzNw–/https://media.zenfs.com2fb04/en/thef 1 data c81c0f9ad3681″. – src=”https://s.yimg.com/ny/api/res/1.2/1ms1mjghKghFs.MvmWTn8g–/YXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTk2MDtoPTYzNw–/https://media.zenfs.com24f04/en/thef 1c 81c0f9ad3681″/ >

S vydáním chatbota ChatGPT s umělou inteligencí (AI) v listopadu loňského roku se svět strojového učení a umělé inteligence otevřel každému, kdo chce pomocí bota odpovídat na otázky. A když OpenAI – společnost stojící za ChatGPT – loni v březnu vydala svůj nejnovější jazykový model, znamenalo to, že lidé mohli pomoci při jejich odpovědích pomocí konkrétních materiálů, jako jsou obchodní dokumenty na jakékoli téma.

I když ChatGPT nemusí být schopen produkovat nejkreativnější odpovědi, mohl by pomoci s časově náročnými, ale důležitými procesy, jako je navrhování řízení kvality, ochrana dat nebo zásady rovnosti. , diverzita a začlenění.

Vzhledem k tomu, že tato generativní technologie umělé inteligence je tak nová, není zatím mnoho výzkumů, jak ji mohou podniky používat. Spustili jsme tedy experiment, abychom zjistili, jaký druh pomoci může poskytnout pomocník AI, jako je ChatGPT, pokud jde o psaní zásad. Zjistili jsme, že ChatGPT sice nedává nejkreativnější odpovědi, ale může být užitečným nástrojem, který pomůže malým podnikům vytvářet standardní dokumenty personální politiky.

Chybějící nebo špatně napsané obchodní zásady mohou podnikům způsobit problémy a zaměstnancům zmatek. Zásady by měly být konkrétní a jasné, aby se předešlo nejednoznačnosti, a měly by být srozumitelné čtenářům, jako jsou zaměstnanci.

Měly by také odpovídat typickému komunikačnímu stylu organizace. Politiky mohou také potřebovat používat specifický slovník, pokud jsou dodržovány externí standardy v oblastech, jako je řízení kvality nabízených produktů a služeb.

K vytvoření rejstříku těchto dokumentů jsme použili sedm politik rovnosti, rozmanitosti a inkluze (EDI) od řady organizací, včetně úřadu veřejného zdraví, univerzity, velké stavební společnosti, kulturní organizace a charity.

Různé zásady odrážejí řadu odvětví a velikostí, ale vzorek jsme ponechali malý, aby odpovídal pravděpodobným časovým a zdrojovým omezením malé organizace bez specializovaného HR týmu.

Do našeho experimentu jsme také zahrnuli „nesmyslný“ řídicí dokument, zcela nezávislý na IDE, abychom viděli, jak moc dokumenty EDI, které jsme sdíleli, ovlivnily reakce ChatGPT. Pomohlo to také určit, kdy AI „halucinovala“ – nebo vytvářela věrohodné výsledky založené na malých nebo žádných důkazech.

První pokus

Nejprve jsme pozvali obecné ChatGPT (takže jsme je nežádali, aby se zahrabali do našeho indexu článků EDI) s následující otázkou: „Jakých je pět nejdůležitějších aspektů pro politiku spravedlnosti, rozmanitosti a začlenění?

Níže uvedený obrázek ukazuje jeho odpověď:

1. zajistit, aby se se všemi zaměstnanci zacházelo spravedlivě a spravedlivě, bez ohledu na pohlaví, rasu, etnický původ, náboženství, sexuální orientaci nebo jakoukoli jinou chráněnou charakteristiku; 2. stanovit jasné směrnice o tom, jak by se zaměstnanci měli vzájemně ovlivňovat na pracovišti a jak řešit případné konflikty, které mohou nastat; 3. vytvořit bezpečné a inkluzivní prostředí pro všechny zaměstnance, bez diskriminace a obtěžování; 4. vytvořit komplexní školicí program, který zajistí, že všichni zaměstnanci chápou důležitost rovnosti, diverzity a začlenění na pracovišti; 5. Vytvořte systém odpovědnosti, který zajistí, že jakékoli porušení zásad bude řešeno rychle a náležitě.

Tyto výsledky se zdají rozumné a byly převzaty z obecných znalostí modelu ChatGPT – velkého jazykového modelu trénovaného na veřejném internetovém obsahu v daném čase. To znamená, že mezi velkou sbírkou dokumentů, na kterých byl ChatGPT trénován, je zahrnuto dostatek zásad EDI, aby bylo možné zobecnit pět bodů ve stylu, který odráží znění běžně se vyskytující v těchto dokumentech.

Položením stejného dotazu ve spojení s indexem sedmi existujících zásad EDI vznikl mnohem výstižnější seznam odpovědí. Shrnutí jednotlivých dokumentů je poměrně jednoduchý úkol, ale shrnutí obsahu sedmi různých zásad může být do určité míry přesné pouze pomocí nástroje s umělou inteligencí.

Například jeden z jeho bodů byl: „podporujte politiku s představenstvem a vrcholovým managementem“. Ale ne všechny organizace, jejichž zásady jsme zahrnuli do vzorku, mají správní radu.

Těžší test

Pak jsme si stanovili obtížnější úkol: „Použijte odrážky ve shrnutí k napsání úvodu do zásad spravedlnosti, diverzity a začlenění pro malou poradenskou firmu Thrip and Wear Associates*.“

ChatGPT produkoval velmi podobné výsledky, když používal náš index zásad, a když ne. Jeho první odstavec ukázal potenciál, používal inkluzivní zájmena a obsahoval řadu prohlášení, která nastiňují osvědčené postupy. Ale ve druhé a třetí větě preference spojování teček oddělených „a“ naznačovala dosti mechanické přepracování předchozích odrážek.

„Thrip and Wear Associates je odhodlána vytvářet inkluzivní a různorodé pracoviště, které podporuje a oslavuje jedinečné příspěvky všech našich zaměstnanců. Zavázali jsme se poskytovat rovné příležitosti všem zaměstnancům a eliminovat všechny formy nezákonné diskriminace. Snažíme se vytvořit prostředí, kde se každý cítí respektován a oceňován a kde každý zaměstnanec může plně využít svůj potenciál.

Toto zjednodušené přepracování bylo dále potvrzeno zahrnutím dlouhých seznamů čárek týkajících se chráněných charakteristik (věk, těhotenství atd.) a pracovních podmínek. Zde existuje riziko, že tyto položky nejsou chápány jako příklady, ale jako úplný seznam toho, co je zahrnuto do firemní politiky, což znamená, že jsou vyloučeny další funkce nebo atributy.

Poté se AI vzdala a přestala generovat odpovědi. Došla mu paměť, když se snažil sestavit seznam lidí, kteří by se mohli chovat v rozporu s politikou EDI: spolupracovníci, zákazníci, zainteresované strany, dodavatelé, návštěvníci – seznam, který by mohl pravděpodobně zahrnovat kohokoli.

Webová stránka ChatGPT, prototypu AI chatbota, který je vidět na webu OpenAI, na smartphonu.

Opravte problémy s ChatGPT

Poté jsme představili podrobnosti o výrobci konfekce a vyzvali společnost ChatGPT, aby vyjmenovala klíčové akce pro novou politiku EDI pro společnost. Uvedli jsme podrobnosti, jako je počet a poměr pohlaví zaměstnanců a manažerů, ale žádné údaje o zázemí zaměstnanců nebo zásadách EDI.

Odpověď ChatGPT zopakovala body, které uvedla pro klíčová témata, která dříve nalezla v sedmi existujících zásadách EDI. Těžko mu to vyčítat.

Je to věrohodný způsob, jak přistupovat k problémům, které scénář přináší, a proč by měla být odpověď nová nebo nabízet více než předchozí odpověď? Naše výzva rozhodně nevyžadovala kreativitu.

Zásady společnosti mají za cíl vytvořit bezpečný společný základ. Odstraňují extrémy, podporují konzistentní a žádoucí chování a odstraňují izolované úhly pohledu nebo opačné perspektivy. Přesně taková věc, kterou ChatGPT a podobné technologie vynikají replikací.

Ale podobnosti v odpovědích mezi naší kombinací indexu zásad EDI/výzvy a příklady běžného rozhraní ChatGPT ukazují, že k použití ChatGPT k vytvoření něčeho, jako je zásada EDI, která se tak pravidelně vyskytuje, není potřeba žádný další vstup, školení nebo kódování. online.

Ve skutečnosti naše zkušenosti naznačují, že naše snahy o indexování konkrétních zásad EDI ve skutečnosti omezily technologii. Obecné rozhraní ChatGPT jako takové funguje nejlépe pro psaní obchodních zásad.

Poslední pokus

Nakonec, abychom se ujistili, že ChatGPT používá indexované dokumenty EDI, vyzvali jsme jej k vytvoření haiku založeného na zásadách. Toto je odpověď:

Stejná práva pro všechny

Diverzita a inkluze

Čeká vás lepší budoucnost.

Tato odpověď jistě zaškrtává mnoho políček EDI slovníku, ale ve skutečnosti to moc neznamená. To je něco, co organizace musí mít na paměti, když experimentují s umělou inteligencí, aby si usnadnily pracovní život: v současnosti tato technologie funguje nejlépe jako podpora pro skutečné lidi, kteří ji používají, spíše než jako náhrada.

*Smyšlený název společnosti vytvořený pro účely tohoto experimentu.

Tento článek je znovu publikován z The Conversation pod licencí Creative Commons. Přečtěte si původní článek.

Konverzace

Konverzace

Maria Kutar získává finanční prostředky od Innovate UK a ESRC

Gordon Fletcher získává finanční prostředky od Innovate UK a ESRC.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *