September 26, 2023

Jak nadměrná konzumace ultrazpracovaných potravin představuje zdravotní riziko

Nedávný vzestupný trend obezity a dalších metabolických onemocnění ve Spojených státech je alarmující. Vysoká spotřeba ultrazpracovaných potravin je spojována se zdravotními problémy, od zvýšeného rizika obezity, hypertenze, rakoviny prsu a tlustého střeva až po předčasné úmrtí ze všech příčin.

Jedním z významných problémů našeho zhoršujícího se zdraví je zvýšená konzumace ultrazpracovaných potravin, což je oblast probíhajícího studia.

Co jsou ultra zpracované potraviny?

Ultra-zpracované potraviny jsou balené potraviny, které byly vyrobeny potravinářskými společnostmi s použitím mnoha vyrobených přísad, spíše než skutečných potravin. Tyto ingredience jsou nějakým způsobem kombinovány, aby vytvořily něco jedlého, ale to v žádném případě nezachovává integritu nebo nutriční obsah původních potravin.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *